Finance & Money Tips en Adviezen

  • Notaris

    11 september 2018

    Een notaris heeft een zeer grote verantwoordelijkheid. Deze functionaris wordt geacht strikt onpartijdig te zijn tijdens het opmaken van akten. Hierin worden afspraken tussen partijen officieel vastgelegd, maar ook de consequenties in het geval deze afspraken niet nagekomen worden. De titel verkrijg je niet zomaar. Deze functionaris wordt benoemd door de koning en is verplicht een officiële eed af te leggen. Op deze manier wordt zo goed mogelijk gewaarborgd dat een notaris onpartijdig is, zijn taken zo nauwkeurig mogelijk uitvoert en de wetgeving tot op de letter navolgt.

  • Financiele administratie: salarisadministratie

    8 mei 2017

    Salarisadministratie De salarisadministratie bevat alle onderdelen die betrekking hebben op de loon van werknemers: de belastingen, reiskosten vergoedingen en eventueel verlof en vrije dagen, loonheffingen en andere informatie, gewerkte uren en natuurlijk het loon anders dan het minimumloon (het minimumloon moet vermeld worden in bepaalde gevallen). Overzicht Heeft u, of kent u iemand, met een grote of kleine onderneming? Dat kan een hoop schelen in het papierwerk. De bedrijfsadministratie is breed, maar de regelgeving kan veranderen naarmate de onderneming groeit.