Finance & Money Tips en Adviezen

  • Notaris

    11 september 2018

    Een notaris heeft een zeer grote verantwoordelijkheid. Deze functionaris wordt geacht strikt onpartijdig te zijn tijdens het opmaken van akten. Hierin worden afspraken tussen partijen officieel vastgelegd, maar ook de consequenties in het geval deze afspraken niet nagekomen worden. De titel verkrijg je niet zomaar. Deze functionaris wordt benoemd door de koning en is verplicht een officiële eed af te leggen. Op deze manier wordt zo goed mogelijk gewaarborgd dat een notaris onpartijdig is, zijn taken zo nauwkeurig mogelijk uitvoert en de wetgeving tot op de letter navolgt.