Finance & Money Tips en Adviezen

Notaris

by Carolyn Shaw

Een notaris heeft een zeer grote verantwoordelijkheid. Deze functionaris wordt geacht strikt onpartijdig te zijn tijdens het opmaken van akten. Hierin worden afspraken tussen partijen officieel vastgelegd, maar ook de consequenties in het geval deze afspraken niet nagekomen worden. De titel verkrijg je niet zomaar. Deze functionaris wordt benoemd door de koning en is verplicht een officiële eed af te leggen. Op deze manier wordt zo goed mogelijk gewaarborgd dat een notaris onpartijdig is, zijn taken zo nauwkeurig mogelijk uitvoert en de wetgeving tot op de letter navolgt. Daarnaast is een Notaris verplicht geheimhouding te zweren aangaande de inhoud van de akten die hij heeft opgesteld. Alle Notarissen in Nederland die hun beroep uitvoeren zijn lid van de KNB: de koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Hierdoor staan zij onder de Wet op het notarisambt. 

Wat houdt het beroep in? 

Deze functionaris wordt voornamelijk gevraagd om officiële akten op te stellen voor veel verschillende situaties. Zo heb je akten die vallen onder het personen- en familierecht, zoals parterschapsvoorwaarden, Daarnaast heb je ook akten die vallen onder onroerendgoedrecht, zoals hypotheekakten en rechtspersonenrecht, waaronder de oprichtingsakten van bijvoorbeeld een vereniging valt. Deze functionarissen doen echter meer dan alleen maar akten opstellen en ondertekenen. Ze verrichten ook juridisch onderzoek. Juridisch onderzoek bestaat voornamelijk uit het stellen van vragen, gericht op het specifieke onderwerp van de desbetreffende kwestie. Daarnaast zorgen ze ervoor dat alle akten, goed bewaard blijven en dat er een kopie van wordt gemaakt.   

Hoe verkrijg je de titel? 

Om notaris te worden moet je meer doen dan langs gaan bij de koning. Je zult eerst je opleiding notarieel recht moeten afronden aan een universiteit, zowel een bachelor, als een master. Hiervoor kan je terecht in onder andere Amsterdam, Groningen, en Utrecht. Tijdens deze opleiding zal je vakken volgen zoals erfrecht en huwelijksvermogenrecht. Wanneer je je studie met succes hebt afgerond, heb je nog niet je titel. De eerste zes jaar van je loopbaan bij een notariskantoor zoals MarkVliet ben je kandidaat-notaris. De eindverantwoordelijke is in dit geval dus nog steeds officieel de functionaris.   

Samengevat 

Zoals je ziet hebben deze functionarissen een afwisselende baan met een zeer grote verantwoordelijkheid. Na jaren studie en training kan er met recht gezegd worden dat ze klaargestoomd zijn voor al het werk dat ze te wachten staat. De kwaliteit van het werk dat wordt geleverd, wordt gewaarborgd door de Wet en door hun lidmaatschap van de KNB. Wanneer je echter met een moeilijk kwestie zit, zoals het overlijden van iemand, of een echtscheidingskwestie en je hebt een notaris nodig, kies dan nauwkeurig: iemand die zijn titel eer aan doet.

Delen